نمایش یک نتیجه

در این مدل دوچرخه ، برای کم کردن اصطکاک با زمین ، از لاستیک های باریک استفاده شده و بر روی آسفالت یا خاک مسطح و بدون سنگ قابلیت استفاده دارند. بدنه سبک با تایرهای باریک ، باعث می شود تا دوچرخه سوار با شتاب و سرعت بالایی بر روی جاده و در مسیر های طولانی با کمترین خستگی رکاب بزند .