نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوچرخه های جاینت تنه های مختلفی در رده کراس کانتری دارد . ترتیب تنه های کوهستان جاینت از پایین به بالا:

رول

رینکون

ای تی ایکس

تالون

فاتوم

ایکس تی سی

ایکس تی سی ادونس

 

میباشد.

تنه تالون حد وسط بالا و پایین میباشد و

برای رده متوسط رو به بالا گزینه مناسبی میباشد.